Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zeptali jsme se magistrátu města Brna

16. 11. 2010

 

                                                                                    Statutární město Brno
                                                                                     Magistrát města Brna
                                                                                     Dominikánské nám.1
                                                                         601 67 Brno
 
 
 
 
 
                                                                          V Brně dne čtvrtek, 11. listopadu 2010
 
Věc: Žádost o zodpovězení níže dotazů
 
Vážení,
 
          naše občanské sdružení Svět bez bariér se zabývá bezplatným poradenstvím osobám se sníženou pohyblivostí, osobám upoutaným na invalidní vozík a všem, kteří přijdou do styku s těmito lidmi (včetně - maminkám s kočárky, starým a méně pohyblivým lidem ) v oblasti překonávání bariér jak v oblasti architektonické, tak i v dopravě, ale také i komunikační, zvláště při jednání s různými institucemi.
          V rámci veletrhu Rehaprotex konaném 21.10. na BVV jsme se zúčastnili konference pod názvem „Město bez barier“ pořádané Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Této konference se zúčastnilo a také na ní vystoupilo mnoho představitelů stavebních úřadů i magistrátních úředníků nejen ze stavebních odborů nejrůznějších měst (příkladně Břeclav, Jihlava, Hustopeče, Olomouc, Milevsko a další), kteří zde prezentovali svou práci v oblasti bezbariérovosti měst, nebo sbírali poznatky a znalosti jak na to.
          Na této konferenci byla velice vyzdvihována spolupráce s Olomouckým krajem a s Olomouckou radnicí a musíme potvrdit, že se zde v oblasti bezbariérovosti města udělalo mnohé a dále se také mnohé plánuje za plného využití dotací z Programu mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené spoluobčany.
          Velice nás mrzelo, že se město Brno na této konferenci, přestože bylo místem tohoto setkání vůbec neprezentovalo.
 
·        Zajímalo by nás, zda se této konference vůbec někdo za město Brno zúčastnil (nepočítám zástupce Dopravního podniku města Brna, který zde pouze přečetl referát, který mu ne zcela přesně připravili „experti“ z DP).
·        Dále by nás zajímalo zda město Brno hodlá využít podpory pro vytvoření bezbariérového prostředí (stavebního i MHD) z fondu národního programu mobility (mimochodem město Olomouc této podpory využilo už 14x) .
·        Zajímalo by nás, jestli v nějaké dohledné době plánuje město Brno třeba akci v řešení bezbariérovosti zastávek dopravních spojů – bezbariérových je žalostně málo, nebo například, zda si někdo bude všímat změn bezbariérových přístupů při rekonstrukcích budov ve středu města (např. na České ulici – kde u většiny nově rekonstruovaných obchodů se objevil schod z ulice, či budova Padowetz, která mívala také bezbariérový vstup z ulice Bašty a tak dále....těchto přestupků proti Vyhl. 398/2009 Sb. je mnoho).
·        Zda má město Brno jako celek nějakého koordinátora v oblasti handicapovaných na magistrátě? (Na koho se máme obrátit co se týče dopravy, architektonických barier, kultury a dalších problémů v oblasti barierovosti.) 
 
 
 
          S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                     Jana Beránková
                                                                                                   o.s. Svět bez bariér
 
Obrázek o odpovědi na naše dotazy si udělejte sami... přesto nám však nedá abychom to neokomentovali...odpověď typu "proč bychom chodili na konferenci, když tam byli reprezentanti brněnských organizaci..." no nevím, asi to moc nesvědčí o zájmu magistrátu o tuto problematiku ... proč z jiných měst (viz jmenované v našem dopise) zde mohlo být i několik zástupců přímo z vedení těchto měst, včetně odborů, kterých se problematika týká....? No a odpověď, že za bezbariérové vstupy odpovídá vlastník nemovitosti nám taky připadá poněkud zavádějící...co na to stavební úřad, který vydává kolaudace a je tedy odpovědný za to, že stavba vyhovuje po všech stránkách a všem požadovaným nařízením?!!!
Tato silně "úřednická odpověď" na naše dotazy pouze kopíruje celý přístup magistrátu. Jinak to není možné chápat!
   

dopis0002.jpg

 

 

                                                                   Primátor statutárního města Brna
                                                                                            Bc. Roman Onderka, MBA
                                                                               Kancelář primátora
                                                                               Dominikánské nám.1
                                                                   601 67 Brno
 
 
 
 
 
                                                                          V Brně dne 20. 1. 2011
 
 
 
Věc: Žádost o upřesnění odpovědí na naše dotazy
 
Vážený pane primátore,
 
          obracíme se přímo na Vás, protože nám dle přiloženého dopisu (Vaše č.j. MMB/0422961/2010) odepsali magistrátní úředníci, že město Brno nemá určeného koordinátora, na kterého bychom se mohli obracet s našimi podněty či nápady, nebo žádostmi o řešení určitých problémů v oblasti související s naší činností.
 
          Naše občanské sdružení Svět bez bariér se zabývá bezplatným poradenstvím osobám se sníženou pohyblivostí, osobám upoutaným na invalidní vozík a všem, kteří přijdou do styku s těmito lidmi (včetně - maminkám s kočárky, starým a méně pohyblivým lidem ) v oblasti překonávání bariér jak v oblasti architektonické, tak i v dopravě, ale také i komunikační, zvláště při jednání s různými institucemi.
V rámci této naší činnosti si také Vám dovolujeme nabídnout bezplatnou spolupráci při řešení problémů v těchto oblastech.
 
          V souvislosti s naší činností jsme si dovolili položit Magistrátu a nejen jemu několik dotazů od našich klientů a které prezentujeme včetně odpovědí na našich www.svet-bezbarier.estranky.cz, které bychom Vám pro Vaši informovanost i přes Vaše, jistě velké pracovní vytížení, opravdu doporučovali shlédnout.
 
           V odpovědi na naše dotazy položené magistrátu se nám nezdají jisté formulace u kterých bychom se dožadovali upřesnění... například není nám jasné postavení jmenovaných zástupců za město Brno (zástupci organizací sdružujících postižené občany) na Konferenci „Město bez barier“ tak, jak nám to popsali magistrátní úředníci s tím, že pokud tam byli tito lidé, už se nemusel konference zúčastnit nikdo za město Brno (i přesto, že za jiná města se jí zůčastnili úředníci přímo z odborů, kterých se tato problematika týkala) ... do nedávna jsme předpokládali, že tyto organizace zastupují lidi s handicapem při jednání „s“ městem Brnem a ne na ven „za“ město Brno...?
 
          Dále se nám nezdá přesvědčivá informace o tom, že za bezbariérové přístupy do rekontruovaných budov (obchodů v centru Brna na které jsme upozorňovali) odpovídají plně jejich vlastníci... kde je potom kontrolní činnost stavebního úřadu, který by měl tyto rekonstrukce kolaudovat s ohledem na všechny platné předpisy ?
         
          Také si dovolujeme obrátit se na Vás jako na vedení vlastníka firmy Dopravní podnik města Brna, a.s.  s žádostí o pomoc při řešení některých problémů, na které jsme DPmB upozornili podle podnětů a stížností našich klientů a na které jsme také nedostali zcela uspokojivou odpověď (veškerou korespondenci s touto firmou, včetně položených požadavků, také naleznete na našich stránkách). Jde především o problém nevyhovujících nástupních ostrůvků u hlavního nádraží, kde dochází k úrazům či poškození invalidních vozíků našich imobilních občanů a které přesto, že nesou označení epigramem vozíčkáře, nejsou ani podle ředitele DPmB vhodné pro nástup vozíčkáře. Rádi bychom se dozvěděli nějaký časový horizont úpravy těchto nástupišť, protože se již dlouhou dobu hovoří o celkové rekonstrukci této plochy, ale pořád je v nedohlednu a problém se odkládá, doufali bychom alespoň v nějaké prozatímní náhradní řešení, protože se domníváme, že o rekonstrukci se ještě několik let pouze hovořit bude. A pro mnoho imobilních použít jako náhradní nástupiště zastávku Nové sady je problematické, především pokud do Brna přijíždí vlakem.
Myslíme si – možná ne zcela informovaně – že úprava zvýšením cca o 8 -10 cm  nástupních ostrůvků nemusí být natolik náročná, aby se nenašlo řešení na problém, který je pro nás dost akutní.
          
         
 
 
          Velice Vám děkujeme za Váš čas a těšíme se na plodnou spolupráci.
 
 
         
 
 
          S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                  František FUX
                                                                        předseda o.s. Svět bez bariér
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Jana Beránková                                                                
 
Dovolujeme si upozornit, že také tuto korespondenci, tak jak je pro nás obvyklé, budeme zveřejňovat na našich webových stránkách.

Tak jsme se dočkali odpovědi...komentovat ji zatím nebudem, ať si obrázek udělá každý sám....

radnice.jpg

radnice-1.jpg